कवित्व वादळानंतरचं!

तोक्ते चक्रीवादळाने कोकणचा निरोप घेतला.. अशा निसर्गप्रकोपानंतरची परिस्थिती भीक नको पण कुत्रा आवर, अशी होऊन जाते. प्रातिनिधिक पाहणी करून जर सगळ्या नुकसानाची कल्पना येत असेल तर पंचनामे पण अशा प्रातिनिधिक पाहणीवरच केले जातात का? नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी जे धोरणात्मक उपाय करायला हवेत, त्यातले किती उपाय या मंडळींकडून सांगितले जातात?

Continue reading