इन्व्हर्टर आणि बॅटरी यांची निवड कशी करावी?

आजकाल बहुतेक लोक विजेच्या लोडशेडिंगला कंटाळून इन्व्हर्टर आणि बॅटरी घेण्याचा निर्णय घेत आहेत. पण नक्की किती क्षमतेचा इन्व्हर्टर आणि बॅटरी घ्यावी, याबद्दल साशंक आहेत. या शंका दूर करायचा प्रयत्न.

Continue reading