लाल‌ मातीच्या रक्ताला चेतना देणारा कवी : डॉ. वसंत सावंत (सिंधुसाहित्यसरिता – १५)

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मालवण शाखेतर्फे सिंधुदुर्गातील नामवंत, पण प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या साहित्यिकांचा परिचय करून देण्यासाठी सिंधुसाहित्यसरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यातील हा १५वा लेख… कवी वसंत सावंत यांच्याबद्दलचा… हा लेख लिहिला आहे कल्पना मलये यांनी…

Continue reading

किंजवड्याचे शब्दप्रभू – बाळकृष्ण प्रभुदेसाई (सिंधुसाहित्यसरिता – १४)

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मालवण शाखेतर्फे सिंधुदुर्गातील नामवंत, पण प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या साहित्यिकांचा परिचय करून देण्यासाठी सिंधुसाहित्यसरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यातील हा १४वा लेख… बाळकृष्ण प्रभुदेसाई यांच्याबद्दलचा… हा लेख लिहिला आहे डॉ. उज्ज्वला सामंत यांनी…

Continue reading

‘देवघरा’तील देवमाणूस – श्रीपाद काळे! (सिंधुसाहित्यसरिता – १३)

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मालवण शाखेतर्फे सिंधुदुर्गातील नामवंत, पण प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या साहित्यिकांचा परिचय करून देण्यासाठी सिंधुसाहित्यसरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यातील हा १३वा लेख… श्रीपाद काळे यांच्याबद्दलचा… हा लेख लिहिला आहे मधुरा माणगावकर यांनी…

Continue reading

मालवणी अंतरंगाचा साहित्यिक : आ. ना. पेडणेकर (सिंधुसाहित्यसरिता – १२)

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मालवण शाखेतर्फे सिंधुदुर्गातील नामवंत, पण प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या साहित्यिकांचा परिचय करून देण्यासाठी सिंधुसाहित्यसरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यातील हा १२वा लेख… आ. ना. पेडणेकरयांच्याबद्दलचा… हा लेख लिहिला आहे शिवराज सावंत यांनी…

Continue reading

काव्याने तेजाळलेली उल्का! विजय चिंदरकर (सिंधुसाहित्यसरिता – ११)

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मालवण शाखेतर्फे सिंधुदुर्गातील नामवंत, पण प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या साहित्यिकांचा परिचय करून देण्यासाठी सिंधुसाहित्यसरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यातील हा ११वा लेख… कवी विजय चिंदरकर यांच्याबद्दलचा… हा लेख लिहिला आहे तेजल ताम्हणकर यांनी…

Continue reading

तेजोमयाचे तेज : विद्याधर भागवत (सिंधुसाहित्यसरिता – १०)

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मालवण शाखेतर्फे सिंधुदुर्गातील नामवंत, पण प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या साहित्यिकांचा परिचय करून देण्यासाठी सिंधुसाहित्यसरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यातील हा नववा लेख… जी. टी. गावकर यांच्याबद्दलचा… हा लेख लिहिला आहे सुगंधा गुरव यांनी…

Continue reading

1 2 3 4 6