मिसिंग वूमनला जीवदान करणाऱ्या `सेवाव्रती हळबे मावशीं`चे चरित्रात दर्शन – गणेश देवी

देवरूख : सेवाव्रती हळबे मावशी यांच्या चरित्रात ‘मिसिंग वूमन’ला जीवदान करणाऱ्या देवरूखच्या सावित्रीबाईंचे दर्शन घडते, असे उद्गार पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांनी चरित्राच्या प्रकाशन समारंभात काढले.

Continue reading