समन्वयाच्या अभावाचे चटके अधिक

राज्य पातळीवर समन्वयाच्या अभावाची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. जिल्हा पातळीवरसुद्धा हाच समन्वयाचा अभाव झिरपला आहे. त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

Continue reading