साप्ताहिक कोकण मीडिया – २९ जुलै २०२२ चा अंक

 10.00

मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/3oJ2h4C

या अंकात काय वाचाल?

अग्रलेख : जाब विचारणारी यंत्रणा हवी https://kokanmedia.in/2022/07/29/skmeditorial29july

मुखपृष्ठकथा : सवतकड्याच्या निमित्ताने चुनाकोळवण : कोकणातल्या वर्षा पर्यटनाच्या अनुभवाबद्दल सुभाष लाड यांनी लिहिलेला लेख

त्याला कारण केवळ सुसंवादाचा अभाव : रामकृष्ण अभ्यंकर यांचा चिंतनपर लेख

के. आर. कंदी – एक साहित्यप्रेमी अधिकारी : लांज्यातील विजय हटकर यांचा लेख

पांडूतला पांडुरंग : रीना पास्ते-परब यांचा लेख

या व्यतिरिक्त कविता, ललित, आदी…

Description

मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/3oJ2h4C

या अंकात काय वाचाल?

अग्रलेख : जाब विचारणारी यंत्रणा हवी https://kokanmedia.in/2022/07/29/skmeditorial29july

मुखपृष्ठकथा : सवतकड्याच्या निमित्ताने चुनाकोळवण : कोकणातल्या वर्षा पर्यटनाच्या अनुभवाबद्दल सुभाष लाड यांनी लिहिलेला लेख

त्याला कारण केवळ सुसंवादाचा अभाव : रामकृष्ण अभ्यंकर यांचा चिंतनपर लेख

के. आर. कंदी – एक साहित्यप्रेमी अधिकारी : लांज्यातील विजय हटकर यांचा लेख

पांडूतला पांडुरंग : रीना पास्ते-परब यांचा लेख

या व्यतिरिक्त कविता, ललित, आदी…

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *