इलेक्ट्रिक गिझरमुळे शॉक लागतो का?

“इलेक्ट्रिक गिझर वापरताना शॉक लागण्याचा धोका असतो का?” असा प्रश्न एका ग्राहकाने विचारला. त्याविषयी काही उपयुक्त माहिती.

Continue reading

गृहोपयोगी वस्तू खरेदी करताना कोणती काळजी घ्याल?

डोमेस्टिक अप्लायन्सेस – विशेषतः गीझर, वॉटर प्युरिफायर, इन्व्हर्टर, घरघंटी तसेच शेगडी, मिक्सर, फिल्टर, मॉप, कुकर, कुलर इत्यादी गृहोपयोगी वस्तू खरेदी करताना नक्की कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात?

Continue reading