साप्ताहिक कोकण मीडिया – २ डिसेंबर २०२२ रोजीचा अंक

 10.00

मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/kokanmedia2dec

या अंकात काय वाचाल?

अग्रलेख : झोंपाळ्यावरची गीता : जशी आहे तशी https://kokanmedia.in/2022/12/02/skmeditorial2dec

मुखपृष्ठकथा : विदेशी विद्वानांवरील भगवद्गीतेचा प्रभाव – राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांचा लेख…

महापरिनिर्वाण दिन विशेष – बाबासाहेबांस पत्र : भूषण सहदेव तांबे यांचा लेख…

डाळपस्वारी नव्हे, स्वच्छता अभियान : बाबू घाडीगावकर यांनी लिहिलेला लेख

चांदणे बरसणारा सर्वसखा – महेंद्र साळवी : सुभाष लाड यांनी लिहिलेला लेख

Description

मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/kokanmedia2dec

या अंकात काय वाचाल?

अग्रलेख : झोंपाळ्यावरची गीता : जशी आहे तशी https://kokanmedia.in/2022/12/02/skmeditorial2dec

मुखपृष्ठकथा : विदेशी विद्वानांवरील भगवद्गीतेचा प्रभाव – राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांचा लेख…

महापरिनिर्वाण दिन विशेष – बाबासाहेबांस पत्र : भूषण सहदेव तांबे यांचा लेख…

डाळपस्वारी नव्हे, स्वच्छता अभियान : बाबू घाडीगावकर यांनी लिहिलेला लेख

चांदणे बरसणारा सर्वसखा – महेंद्र साळवी : सुभाष लाड यांनी लिहिलेला लेख

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *