… तर ॲन्टीजेन टेस्ट करूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवेश

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्याबाहेरून प्रवेश करण्याकरिता करोनाप्रतिबंधात्मक लशीच्या दोन मात्रा पूर्ण असाव्यात. मात्र दोन मात्रा पूर्ण झालेल्या नाहीत, अशा नागरिकांना जिल्ह्यात प्रवेशापूर्वी ७२ तास पूर्वीचा RTPCR चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. ज्याि प्रवाशांकडे यापैकी काहीही नसेल, अशा प्रवाशांची मोफत रॅपीड अँटिजेन तपासणी केली जाईल. १८ वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण होत नसल्याने त्यांच्या प्रवेशास RTPCR चाचणी अहवाल आवश्यक नाही, अशा मार्गदर्शक सूचना जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी आज (६ सप्टेंबर) दिल्या.

कार्यान्वयन यंत्रणांसाठी मार्गदर्शक सूचना अशा :

Ø जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची महसूल, आरोग्य आणि पोलीस पथकामार्फत जिल्ह्यात प्रवेशाच्या ठिकाणी चेक पोस्टवर, रेल्वे स्टेशन आणि बस स्था नकावर नोंदणी करण्यात यावी.

Ø मुंबई, पुणे किंवा जिल्ह्याबाहेरुन एसटी बसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती, बस ज्या ठिकाणाहून सुटेल त्याच ठिकाणी विहित नमुन्यामध्ये दोन प्रतीत भरावी. त्याची एक प्रत जिल्ह्यात प्रवेशाच्या ठिकाणी चेक पोस्टवर जमा करून घ्यावी. या माहितीची दुसरी प्रत वाहनचालकांनी तालुक्याच्या एसटी डेपोमध्ये जमा करावी. एसटी विभागाने ही माहिती संकलित करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांनी ती संबंधित तहसील कार्यालयात रोजच्या रोज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जमा करावी. तहसीलदारांनी ती यादी मुख्या्धिकारी, गटविकास अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्यं अधिकारी, ग्राम/प्रभाग नियंत्रण समितीकडे पाठवावी, जेणेकरून येणाऱ्या लोकांची संख्या आणि नावे ग्राम नियंत्रण समितीला समजू शकतील आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे सुलभ होईल.

Ø खासगी किंवा एसटी बस चालक/वाहकांनी कोविड चाचणी अगोदरच केली असणे आवश्यक असेल. तसे न केल्यास गाडी पोहोचण्याच्या ठिकाणावर चाचणी करावी. खासगी किंवा एसटीतील प्रवाशांनी मास्क/ सॅनिटायझारचा व्यवस्थित वापर करणे अनिवार्य असल्याची समज वाहक/चालक यांनी द्यावी.

Ø उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, जिल्हा पोलीस प्रशासन, हायवे पोलीस प्रशासन यांनी चेकपोस्टवर संयुक्तरीत्या खासगी बसेस/ मिनी बसेस तपासणी करावी.

Ø खासगी बसच्याय वाहन चालकांनी खासगी बसेसमधून आलेल्याव प्रवाशांच्याे माहितीची एक प्रत चेक पोस्टुवर जमा करावी आणि एक प्रत संबंधित तहसील कार्यालयात रोजच्या रोज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यामार्फत जमा करावी. तहसीलदारांनी एसटी बसेस आणि खासगी बसेस मधून आलेल्यान प्रवाशांची यादी ग्राम नियंत्रण समितीकडे पाठवावी.

Ø चेकपोस्टवर कार्यरत कर्मचारी यांनी लहान खासगी वाहनांच्या चालकाकडून गाडीनंबर आणि प्रवासी संख्या आणि एका प्रमुख व्यक्तीचा मोबाइल क्रमांक, नाव आणि पत्ता याची माहिती घ्यावी.

Ø रेल्वेमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांची यादी संबंधित उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी रेल्वे प्रशासनाकडून प्राप्त करून घ्याावी. रेल्वेयमार्गे येणाऱ्या नागरिकांची नोंद करून घेण्यातकरिता आपले स्तशरावरून पथके नियुक्ती करावीत. सदर प्रवाशांची तालुकानिहाय यादी दररोज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जिल्हाप कार्यालय आणि तहसीलदार यांच्याकडे पाठवावी. तहसीलदारांनी सदर यादी मुख्या्धिकारी, गट विकास अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्या अधिकारी, ग्राम/प्रभाग नियंत्रण समितीकडे पाठवावी. जेणेकरून येणाऱ्या लोकांची संख्या आणि नावे ग्राम नियंत्रण समितीला समजू शकेल आणि त्यांचेवर लक्ष ठेवणे सुलभ होईल. सदर कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता नोडल अधिकारी म्हवणून वर्षा शिंगण यांनी काम पाहावे.

Ø गणेशोत्सकवाकरिता नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची यादी संबंधित मुख्यारधिकारी यांनी तहसीलदार यांच्याकडून रोज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्राप्ति करून घेऊन त्यायबाबत नियोजन करावे.

Ø प्रवाशांच्या याद्या ग्राम नियंत्रण समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तालुका आरोग्य अधिकारी/ वैद्यकीय अधिकारी/ वैद्यकीय अधीक्षक यांनी त्यांरचे यंत्रणेमार्फत (PHC, अंगणवाडी सेविका, आशा इ. मार्फत) त्याच दिवशी दोन डोस न घेतलेले आणि ७२ तासांपूर्वी करोना चाचणी अहवाल न आणणाऱ्या जिल्हयाबाहेरुन आलेल्या व्यक्तींची करोना चाचणी करण्याचे सूक्ष्म नियोजन करावे.

Ø चाचणीमध्ये बाधित आढळणाऱ्या किंवा लक्षणे दिसणाऱ्या व्यक्तींना तात्पुरत्या संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यांत यावे.

Ø तात्पुरत्या संस्थात्मक विलगीकरणासाठी संबंधित गटविकास अधिकारी/ तालुका आरोग्य अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी ग्रामस्तरावर इमारतीचे नियोजन करावे. यामध्ये ग्रामस्थांच्या सहभागाने केंद्र निश्चित करावे. तद्नंतर आवश्यकता भासल्यास त्यांना नजिकच्या CCC/DCHC/DCH मध्ये हलविण्यात यावे.

Ø तात्पुरत्या संस्थात्मक विलगीकरणाच्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनामार्फत पाणी, वीज आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात याव्या.

Ø करोना चाचणीस आणि करोना बाधित व्यक्तीच्या विलगीकरणास विरोध करणाऱ्या व्यक्तींवर पोलीसांमार्फत कारवाई करण्यात यावी.

Ø ग्राम नियंत्रण समितीने आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये गर्दी होणार नाही आणि कोविडच्या अनुषंगाने शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी.

Ø गावातील/ शहरातील दुकानदार/ भाजी, फळ, फूले विक्रेते आणि ग्राहक यांनी मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. मास्कह न वापरणाऱ्यांवर संबंधित तहसीलदार/ मुख्यारधिकारी/पोलीस/ग्रामपंचायत यांनी दंडात्म क कार्यवाही करावी.

Ø जिल्ह्यामध्ये बाहेरून आलेल्या प्रवाशांची माहिती दररोज उपविभागीय अधिकारी (रेल्वेर), उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (खासगी वाहने, ट्रॅव्होल्सग) तहसीलदार (एस.टी) यांनी तसेच प्रवाशांच्याि कोविड चाचणीबाबतची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करावी आणि त्याच दिवशी सायंकाळी ५ वाजलेपासून दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतचा असा एकंदर २४ तासांचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे रिपोर्टिंग अधिकारी संजय गवस, नायब तहसीलदार (9423950942) आणि विजय वरक, नायब तहसीलदार (9423236054) यांच्याकडे सादर करावी.

Ø शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हावधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी माहिती संकलनासाठी आवश्यक त्या कर्मचाऱ्यांचे पथक नेमून माहिती घ्यावी आणि अद्ययावत माहिती तात्काळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दररोज न चुकता सादर करावी.

Ø सरपंच/ग्रामसेवक/ तलाठी आणि नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी यांनी ग्राम/ प्रभाग नियंत्रण मिळालेली माहिती संकलित करून ती संबंधित तहसीलदार यांना देणे.

Ø गावात/ शहरामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक असल्यास पोलीस मित्र, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, युवक इ. यांची मदत घ्यावी. तालुका दंडाधिकारी/ पोलीस निरीक्षक/ गटविकास अधिकारी/ तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी संयुक्तपणे समन्वयाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळावी.

Ø राष्ट्रीय महामार्ग / राज्य मार्गावर ज्या ज्या ठिकाणी मदतकेंद्र स्थापन करणेत आले आहेत आणि तेथे उपलब्ध सुविधांची माहिती (क्रेन/ ॲम्ब्युलन्स) प्रसार माध्यमांमार्फत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, आरोग्य विभाग यांनी प्रसिद्ध करावी.

Ø राष्ट्रीय महामार्गावरील धोकादायक वळणांवर मोठे कॅट आय रिफ्लेक्टर आणि ठळक आणि मोठे दिशा दर्शक फलक लावावेत. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.विभाग यांचे अधिनस्त राज्य मार्ग आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंधुदुर्ग यांचे अधिनस्त असलेल्या मार्गांवरील खड्डे भरण्याची कार्यवाही तांतडीने करावी. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांवर आवश्यक त्या‍ठिकाणी डायव्हर्शन बोर्ड लावावे. अपघात प्रवण क्षेत्रातील झाडे-झुडपे प्राधान्याने तोडण्यात यावीत.

Ø अपघात प्रवण क्षेत्रांवर अपघात घडल्यास तातडीची कार्यवाही म्हणून महत्वाची ठिकाणे निश्चित करून त्याठिकाणी आरोग्य विभागामार्फत रुग्णवाहिका उपलब्ध ठेवाव्यात आणि अशा उपलब्धतेबाबत नागरिकांना माहिती होण्याच्या दृष्टीने त्याबाबत कोष्टक तयार करण्यात यावे. उदाहरणार्थ ठिकाण, ॲम्ब्युलन्स नंबर, वाहन चालकाचे नाव आणि संपर्क क्रमांक / पर्यायी नंबर, संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आणि नंबर थोडक्यात असे असावे.

Ø जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदुर्ग यांनी 108 च्या ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करावी. ॲम्ब्यूलन्समध्ये स्ट्रेचर असणे आवश्यक आहे. याकामी वर नमुद केल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात यादी प्रसिध्द करावी.

Ø राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने त्यांच्या अधिनस्त येणाऱ्या महामार्गावर पॅच निहाय क्रेन उपलब्ध ठेवाव्या. त्यानुसार पॅचचे नाव, क्रेन नंबर, क्रेन चालकाचे नाव आणि नंबर, प्रोजेक्टं मॅनेजरचे नाव आणि नंबर आणि संबंधित कार्यालयीन अधिकारी यांचे नाव आणि नंबर सह अद्ययावत कोष्टक तयार करून त्याबाबत आवश्यक ती प्रसिध्दी द्यावी.

Ø गणेशमूर्ती विसर्जनकामी कृत्रिम तलावांची निर्मिती करावी. तसेच मा. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नैसर्गिक जलस्रोतांच्या ठिकाणी मूर्ती विसर्जनास पूर्ण बंदी आहे. त्यामुळे वॉर्डनिहाय शाळांमध्ये किंवा इतर योग्य ठिकाणी कृत्रिम तलाव / हौद / टाक्या निर्माण कराव्यात आणि विसर्जन स्थळी तसेच वॉर्ड निहाय निर्माल्य कलश ठेवावेत.

Ø रेल्वे प्रशासनाकडून गणेशोत्सव कालावधीत रेल्वेचे वेळापत्रक उपलब्ध करून घेऊन रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार एस.टी.बसेस उपलब्ध करून देणेबाबत विभाग नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, सिंधुदुर्ग यांनी कार्यवाही करावी. याप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व रेल्वे स्टेशनवरून गावात जाण्यासाठी एस.टी. बसेसची संख्या वाढवावी.

Ø संभाव्य अतिवृष्टी विचारात घेऊन सर्व संबंधित यंत्रणानी मनुष्यबळ वाढवून सतर्क रहावे. वेधशाळेचे संदेश/ इशारे जिल्हा नियंत्रण कक्षाने तात्काळ संबंधित यंत्रणांना कळवून प्रसार माध्यमांद्वारे प्रसिध्द करावे.

Ø पोलीस यंत्रणेनेही सतर्क रहावे. महामार्ग बंद झाल्यास त्यासाठी पर्यायी मार्गाचे नियोजन करावे आणि त्यास प्रसिद्धी द्यावी. नॅशनल हायवेच्या अभियंत्यांशी संपर्क करून त्यांच्या आदेशाने पुलावरील वाहतूक/ रस्ता बंद करणे किंवा चालू करणे याबाबतचे निर्णय घ्यावेत. रस्ता चालू, बंद करण्याबाबतच्या आदेशांची पोलीस स्टेशन डायरीत नोंद ठेवावी.

Ø हायवे वरील दरड कोसळण्या सारख्या घटनांसाठी पूर्वतयारी म्हणून आवश्यक ती यंत्रणा सज्ज ठेवावी, त्यांचे नियोजन करावे.

Ø महामार्ग पोलिसांनी Black spot च्या ठिकाणांवर वाहनांचा वेग मर्यादित राहतील आणि अपघातांना आळा बसेल असे नियोजन करावे.

Ø गणेशोत्सव कालावधीत विद्युत पुरवठा अखंडित राहावा, यासाठी विद्युत वितरण कंपनीने दक्ष राहावे.

Ø करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम/ सूचना पाळून सिंधुदुर्गकरांनी गणेशोत्सव आनंदाने साजरा करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे.

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply